Nepali  केटिआमा फिक्स्चर डिजाइन जाँच गर्दै plastic प्लास्टिकका भागहरूका लागि स्थिरता र गेज जाँच स्थिरता जाँचचीनमा स्थिरता जाँच गर्दै

SuZhou MEGA Precision Technology CO.,LTD

Address:Room 301,Building 213,Qianjin East Road,Kunshan,SuZhou

Contact Person:Henri

Tel:+86-0512-36600582

Mobile Phone:+86-13564088550

Wechat:henri_up

E-mail:henri_shi@hotmail.com

Web: www.checkingfixture-china.com